Разбирането за Взаимо- зависимостта ни прави по-добри

Интегрален светофар

Квантова логистика

Избор на най-добра траектория в живота

Академия за Таланти във Взаимоотношенията Ти * You

Искаш да бъдеш щастлив? – Бъди!

Разбиране

Даване на човека разбиране – за това доколко той може да бъде продуктивен за себе си при свързването с другите и да се чувства комфортно в тази връзка

Изучаване

Изучаване на системата за “ Създаването на света “ от Природата, за да ни стане ясно къде ни водят : Природата, Историята, Общественото и Вътрешното ни развитие

Свързване

Според принципа на процеса на природната еволюция да се свържем по между си

Хармонично взаимодействие

Да преминем към вътрешно разбиране един на друг – защото само взаимното правилно хармонично взаимодействие носи нови решения;

Курсове за деца и тинейджъри

Поглед към себе си отстрани

Интегрални курсове за родители

Как да изградим хармонична връзка родител – дете

Интегрални курсове за възрастни

Наука, Духовност, Творчество

Обучителни тренинги за фирми

Успехът на фирмата, има пряка връзка с взаимоотношенията между хората в организацията

Център за Интегрално Неформално Образование ТИМ-8

В обединението по между ни и в общото съгласие между нас Съвместно Съзнателно Сътрудничество и Творчество

Иновативни и креативни подходи за решаване на проблеми и стартиране на нетипични бизнес начинания

Иновативни интегрални методи и практики за планиране на Стратегия за местно развитие

Креативни подходи и комуникационни техники при управление на организацията

Териториална марка качество

Обучителни семинари

Интегрален курс – управление на промяната

Share This